Geneanet > Resurser > Förnamnets ursprung > Cilinie

Ursprunget för och popularitetn hos namnet Cilinie

Statistiskt frekvens för förnamn Cilinie

Här kan du se, år for år, hur många procent av de registrerade i Geneanets släktträd som bär namnet.

År sedan förnamnet Cilinie var mest populärt. :

Geografisk spridningen för förnamnet Cilinie

Upptäck den geografiska spridningen för förnamnet Cilinie världen över. Du kan ändra perioden med markören ovanför kartan.

Information på denna karta är tagen från Geneanets databas.

Sök ett annat förnamn

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Vad är ursprunget till Ditt namn?

Upptäck ursprunget för och den geografiska spridningen för hundratusentals namn världen över.

Sök ett namn

Starta Ditt familjeträd

Starta Ditt familjeträd

Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

Start Ditt familjeträd