Skriv svar

DNA-onderzoek via Family Tree

klaasjanssen
male
Inlägg: 3
Vandaag een artikel in de krant over de gevaren van het verstrekken van DNA-gegevens aan (dubieuze) bedrijven.

Dubieus, want enkele maanden geleden in een TV-programma werd een halfbroer van iemand in Amerika gevonden via deze instantie. En dat terwijl de persoon die de DNA-gegevens verstrekte, en die set als cadeau voor haar verjaardag had gehad, in de veronderstelling was dat die DNA-gegevens slechts gebruikt zouden worden om haar etnische achtergrond te bepalen. Vreemd genoeg kreeg zij, en dus ook haar onbekende halfbroer, bericht dat er familie was gevonden.
Nu zou het natuurlijk kunnen dat zij ergens per abuis iets te veel had aangevinkt, want sommige sites vinken standaard al zaken aan die men niet wil, en als je dat niet zelf uitzet gebeuren er dus geheel andere dingen met je data.
Meest schokkende in dit geval was ook nog dat het hier ging om kinderen die de zelfde zaaddonor hadden. Ik zou geen zaad meer ter beschikking stellen van de zaadbank in ieder geval, want voor je het weet staan er 20 'vreemde' kinderen op de stoep, als je zelf ook zo'n testje zou hebben ingestuurd.

Men kan zich dus afvragen in hoeverre deze bedrijven eerlijk zijn over het gebruik van Uw DNA-gegevens. Want wie zegt dat die alleen even worden gebruikt om Uw etnische afkomst af te leiden. Daarna zouden die gegevens immer gelijk onnodig zijn en niet te hoeven opgeslagen, maar wie zegt ons dat zij dat niet evengoed doen, buiten ons medeweten om (?).

Een ieder is natuurlijk vrij om te doen met zijn/haar DNA-gegevens, maar enige voorzichtigheid blijkt dus wel noodzakelijk, want vaak is blijkbaar gewoon niet duidelijk voor welke opties er gekozen wordt. Om nog maar te zwijgen over de ellenlange gebruikersvoorwaarden, want die zijn zo lang gemaakt om U te bewegen het lezen ervan achterwege te laten. Want wie leest nu altijd die voorwaarden (?). Men gaat er, vaak geheel onterecht, maar gewoon vanuit dat het wel goed zal zitten en dat is echt niet altijd het geval.

Als Uw privacy U niet lief is, dan gewoon lekker doen !
In alle andere gevallen, heel voorzichtig zijn met dit soort sites.

In de huidige TV-reclame van MyHeritage over deze optie wordt in twee opeenvolgende zinnen ook iets geheel tegengesteld beweerd. Eerst zegt men dat de privacy gewaarborgd is en vervolgens gelijk er achteraan dat men familie vond. Die familie krijgt dan dus ook Uw gegevens en U niet alleen de gegevens van die familie. Hoezo privacy ?

Ik ben ook blij dat Geneanet zich ver van deze materie afhoudt en hoop dat dit ook zo blijft !
Hetgeen ook een reden was om voor Geneanet te kiezen en niet voor een of ander dubieus bedrijf.
Bilagor
Scannen0001.jpg

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Bedankt voor het doorsturen van het krantenartikel en uw commentaar daarop, mr. Janssen!

Men kan inderdaad niet voorzichtig genoeg omgaan met het doorgeven van DNA-gegevens,
het eigenste eigene van een mens en - dus - ook van onze nazaten en naaste bloedverwanten!
Zomaar achteloos vrijgeven is niet aan te raden.
Geneanet (F) neemt overigens in navolging van de Franse wetgeving dit standpunt in.

Anderzijds mag 'het kind niet met het badwater worden weggegooid'...
Denkend aan het nut van DNA-research voor historisch en vooral forensisch onderzoek
(ontmaskeren van misdadigers) en identificeren van onherkenbaar verminkte slachtoffers.
In de genealogie is DNA-onderzoek tot een hulpwetenschap uitgegroeid en wordt ernstig genomen door
de grootste genealogische verenigingen, zowel in Nederland (NGV) als in België (Familiekunde Vlaanderen),
zo : https://familiegeschiedenis.be/hulpwetenschappen/dna-onderzoek
Gerelateerd forumtopic : https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 9&t=510407 (p.2 via cijfertje 2 rechtsonder).

Over de delicate kwestie van 'anonieme' spermadonatie is het laatste woord nog niet gezegd...
Enerzijds wenst bijna 75% donoren anoniem te blijven...
Anderzijds zijn er steeds meer donorkinderen die ooit hun genetische afstamming willen kennen...
Hier enkel een uitvoerig debat dat alle aspecten bekijkt : https://dwars.be/artikel/anonieme-spermadonatie
En : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/22/hoe-dna-databanken-anonieme-spermadonoren-verraden---/

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Inlägg: 7397
Inderdaad een interessant stukje en hoewel het hierin feitelijk draait om de privacy en mogelijk misbruik van de DNA-gegevens, valt mij nog iets geheel anders op.

MyHeritage en Family Tree beweren immers dat men bij hen achter de zijn etnische afkomst kan komen. Nu lijkt mij persoonlijk dat iemands etnische afkomst het gebied betreft waar de voorouders oorspronkelijk vandaan kwamen. In mijn geval voor de een groot deel uit Denemarken en voor het andere deel uit onder meer het huidige België. Maar dat is dus al meer dan respectievelijk 500 en 250 jaar geleden.
In het artikel wordt aangegeven dat de betrouwbaarheid van de gegevens flink is gestegen, met als een van de redenen dat de databases van de DNA-banken steeds groter worden, waardoor de nauwkeurigheid zou toenemen. Maar ik lees nergens dat die databanken dus ook DNA van honderden jaren oud hebben, dus wordt er slechts vergeleken met DNA van personen van pak 'm beet jonger dan 100 jaar.
Men kan dan beweren wat men wil, maar ik twijfel dan toch echt zwaar aan de betrouwbaarheid van die gegevens.

Het voorbeeld over Kameroen zegt ook feitelijk al genoeg. Als er niemand uit Kameroen in de database staat, dan kan je dus niet worden vergeleken. Dus als je in Nederland woont en meedoet aan zo'n DNA-test, dan komt daar niet uit dat je voorouders uit Kameroen komen.

De bewoners van de atols waar Frankrijk zijn atoomproeven hield, werden allemaal naar elders gebracht. Als die personen dus nu gaan zoeken naar hun etnische achtergrond via de database van Family Tree, dan komen zij uit bij de plek waar zij nu wonen, want de atols zijn nog immer onbewoond en dus komt daar geen te vergelijken materiaal vandaan.

Wat de test van FamilyTree dus feitelijk doet is kijken in welke landen bepaalde genen veel voorkomen. En daarmee bepalen ze dan je zogenaamde etnische afkomst. Maar als ik met 5 man naar een hutje in donker Afrika vertrek en van daaruit mijn DNA opstuur, dan zouden andere familieleden van mij in Nederland of zelfs België uit kunnen komen op een etnische afkomst in donker Afrika.

Ik zal het wel niet begrijpen, dus heren en dames experts : graag nadere uitleg !

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Ondergetekende is ook maar 'een leek onder de leken', maar toch opmerken dat, als een gezelschap (donker)blonde 'bleekhuiden'
zich nu in Zwart Afrika gaat vestigen, die groep zelfs niet in aanmerking komt voor Afrikaans genetisch onderzoek.
Gans anders ten tijde van koloniale regimes, toen blanke kolonialen vanuit hun machtspositie, ebbenhouten meisjes niet
als hun gelijken bejegenden, idem ten tijde van de slavernij in Amerika met als gevolg massaal veel 'lichter gekleurden' (mulatten).

DNA-research vertrekt meestal met behulp van 'levende' mensen, maar ook
van het gebeente, het haar of de tanden van overledenen kan nog eeuwen later hun DNA bepaald worden.
Evenwel niet meteen van recent overledenen. Zo moet minstens 10 jaar gewacht worden tot het DNA van een overledene
door middel van bvb wat haar in een haarborstel kan onderzocht worden, ook al stemmen zijn nazaten daarin toe...

Historisch onderzoek krijgt wel eens een duwtje in de rug van de samenwerking tussen DNA-research & genealogie.
Zo bij het bepalen van de ware identiteit van een begraven koning of heilige,
namelijk als het DNA van het skelet van die (zo gezegde) bekendheid al dan niet overeenkomt met dat van latere verwanten.

Er is dus een voortdurende wisselwerking tussen genealogie, DNA,- en historische research.
En de kans tot succes blijkt inderdaad uit wat hiervoor al werd gesteld :
Hoe groter de databases van de DNA-banken, hoe betrouwbaarder en nauwkeuriger kan worden vergeleken & gevonden
(en dus ook omgekeerd).

Concreet voorbeeldje - Tot mijn verwondering zou ik me kunnen aansluiten bij het Hongaarse koningshuis in de 12de eeuw!
Probeerde dat zo goed mogelijk uit te pluizen en vond zelfs een bevestiging in een oude studie in de Geneanet bibliotheek :
een voorvader uit de kleine landadel vertrok vanuit Saint-Omer (NW Frankrijk) als kruisvaarder en huwde een weduwe van
het Hongaarse hof... Klinkt ongeloofwaardig misschien + zijn al die voorouderkoppels tussen mij en die prinses elkaar trouw geweest (?)...
Zekerheid (+) of ontmaskering (-) zou ik pas echt krijgen als mijn DNA en dat van iemand van de levende nazaten van dit oude Koningshuis
zou kunnen vergeleken worden.

En verder... Europeanen zitten met 'half Europa' in hun genen, vooral die van rond het jaar 1100, want die koningen en edelen gingen in
de Middeleeuwen, ten tijde van het feodale tijdperk en de Kruistochten, ook niet eventjes bij elkaar op de koffie om een gebiedsuitbreiding
in alle peis & vree te bespreken - nee - met groot militair vertoon en soldaten van alle rangen en - dus - van alle standen (arm & rijk)
doorkruisten ze streken en landen en bleven ze daar ook wel eens al dan niet kortstondig 'plakken'...
Niet alles zullen we m.a.w. genealogisch kunnen opsporen, wel wat met behulp van geschiedkundig & DNA-onderzoek.

Groetjes allemaal, Greta

klaasjanssen
male
Inlägg: 3
Ondergetekende is ook maar 'een leek onder de leken', maar toch opmerken dat, als een gezelschap (donker)blonde 'bleekhuiden'
zich nu in Zwart Afrika gaat vestigen, die groep zelfs niet in aanmerking komt voor Afrikaans genetisch onderzoek.
Dat zou men mogen verwachten, maar men stuurt een pakketje vanuit donker Afrika naar Family Tree in Amerika, en men kan aan dat pakketje aan de buitenkant niet zien dat het door 'bleekhuiden' is verstuurd. Dus wordt het gewoon ingeboekt als Afrikaans.

Maar nog steeds de vraag of men de verstrekte DNA-gegevens slechts vergelijkt met andere DNA-gegevens, die ook allemaal via dat systeem zijn binnengekomen, of dat men inderdaad ook vergelijkt met DNA-materiaal van honderden jaren geleden. Want in het eerste geval blijft het dubieus en wordt er feitelijk alleen een overzicht verstrekt aan de hand van de spreiding van bepaalde genen binnen de afgelopen 100 jaar. Dat hoeft dus niets met de etnische afkomst te maken te hebben.

Dat MyHeritage niet bereikbaar was voor commentaar is overigens ook al vreemd te noemen. Waar rook is, is vuur.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Om het bij dit beeld te houden : als een 'pakketje' vanuit donker Afrika naar één of ander Amerikaans bedrijf wordt verstuurd
en dat men daar dan zomaar het etiket 'Afrikaanse genen' opplakt
, zou dat maar al te simplistisch zijn;
als dat de procedure al is, dan is dat wel bijzonder dubieus & laakbaar, platte commercie!
Af te raden, om nog te zwijgen van het respecteren (?) van je eigenste privacy! mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Zoals dus hiervoor reeds gezegd door middel van enkele voorbeelden :
bij ernstig onderzoek is een wisselwerking vereist tussen genealogie & DNA-research
en doorheen de eeuwen is het een samenspel van archeologie e.a. historische disciplines.

Verder weet ik niets af van de praktijken van niet-universitair DNA-onderzoek en
>>> laat ik de bevindingen & commentaren over aan iemand anders die zich hier mee heeft ingelaten.

Als ik het zo lees, houden die onderzoekingen niet veel meer in dan een opsporen van de verspreiding van familienamen en...
dat kan je feitelijk makkelijker doen, ook bij Geneanet : https://nl.geneanet.org/actueel/post/2017/01/aanpassingen-op-geneanet-de-oorsprong-van-de-familienamen
waarmee met de 'oorsprong' eigenlijk de verspreiding der familienamen wordt bedoeld.
Zo hebben mijn paternele grootouders nu nazaten in 4 continenten, maar... de roots van hun nazaten
blijven de roots van die grootvader en grootmoeder in West,- en Oost-Vlaanderen, niet in USA, Zuid-Afrika of Australië!

mvg, Greta

klaasjanssen
male
Inlägg: 3
Verspreiding van familienamen ? Wat heeft dat met het artikel te maken ?
Ik zie dat verband niet ?
Waarom dwaalt U steeds af van het onderwerp ?

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
"Sorry", het was niet mijn bedoeling om 'af te dwalen', maar heb er tijd aan gewijd om
ernstige genetisch research aan universiteiten te vergelijken met dat van Amerikaanse commerciële bedrijven!

Onderzoekers aan universiteiten kunnen via historisch archeologisch onderzoek
vergelijken met data uit bvb graven van honderden en soms duizenden jaren oud.

Dit soort bedrijfjes kunnen, voor zover ik begrijp, slechts DNA-gegevens uit eigen bestand met elkaar vergelijken...
Mogelijks een heel grote databank, maar... geen DNA-data van personen die voor en begin 20ste eeuw werden geboren.

Gegevens van commerciële bedrijven kunnen dan feitelijk niet zomaar iemands volledige etnische afkomst afleiden,
>>> ze kunnen slechts de spreiding van specifieke genen, zoals die voorkomen in hun bestand, 'genereren',
vandaar mijn 'enigszinse' vergelijking met 'de verspreiding' van familienamen.

En, zoals reeds in mijn vorige reactie gezegd :
>>> alleen iemand van genoemd bedrijf of iemand die hier ervaringen mee heeft, kan hier verder op reageren.
Ik kan hier niets meer aan toevoegen, omdat ik aan dit soort DNA-testen niet zou deelnemen. mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2424
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
(1)
Toch nog i.v.m. "die familienaam op dat postpaketje"... (reactie van K.J., 13.03.18).
Familienamen verraden dikwijls onze herkomst : Peeters, Janssen(s), De Vos, Bogaert, enz.
Bij naamdragers van Franse namen, door migrerende voorouders in de 16de en 17de eeuw,
zien we snel veel Nederlandstalige namen opduiken onder hun voorouders, en...
deze worden dan vergeleken met (hun) stamboomdatabases! Dus hier Europees!

Een ander verhaal zijn die grote groepen kleurlingen (mulatten) in U.S.A. :
er zijn relatief meer Engelstalige familienamen onder hen dan... onder de blanken
omdat kleurlingen de naam dragen van slavenhouders (Williams, Johnson, enz.)
en de voorvaders van blanken later vanuit gans Europa, incl. Rusland kwamen.
Afrikaanse bewoners in Afrika dragen dan weer uitgesproken Afrikaanse namen.

(2)
Tot slot en in aansluiting op mijn reactie van gisteren, alsmede t.a.v. andere forumvolgers,
hier nog eens de link naar een artikel uit de campuskrant van universiteit Leuven :
https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/1617/07/online-dna-tests-verre-van-onschuldig
"Online-tests van D.N.A. verre van onschuldig!" Een professionele, objectieve benadering!
En : https://www.demorgen.be/nieuws/dna-testje-doen-via-een-buitenlandse-website-dat-is-veel-minder-onschuldig-dan-het-lijkt~b5ee0967/

Skriv svar

Återgå till "Andere programma's"