Skriv svar

Henkilötietolaki

amlipponen
female
Inlägg: 1

Henkilötietolaki

Inlägg 31 oktober 2014, 13:40

Minulle tuli tämä viesti Geneanetiltä:

Lailliset oikeudet: Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen poistamista tästä rekisteristä. Tämä ei kuitenkaan koske kuolleiden henkilötietoja. Sinun on välittömästi kehoituksesta tuhottava sellaiset tiedot.

Lisätietoja yksittäisistä oikeuksista. http://fi.geneanet.org/debuter-geneanet ... ojaaminen/

Tästä viestistä saa sen käsityksen että kaikki alle 100 vuotta vanhat tiedot on poistettava sukupuusta.

Asetuksina minulla on alle 100v. tiedot eivät näy ulkopuolisille. Riittääköhän tämä asetus vai aloitanko kaikkien alle 100v. nimien poistamisen sukupuusta.

anummi
female
Inlägg: 2
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
krisser skrev:
02 november 2014, 20:08
Eiköhän se riitä. Asetat tiedot yksityiseksi elossa olevien osalta.
Olen laittanut tuon kohdan "Yksityinen - Sukupuussa olevat 100 vuotta ja sitä nuoremmat henkilöt ovat täysin piilotettu." aktiiviseksi.
Nyt minulle kuitenkin toinen henkilö kertoo, että onko luvallista näyttää elossa olevien tietoja.

Miten itse näkisin miltä sukupuu näyttää vierailijalle? Siis vierailijalla tarkoitan juuri sellaista henkilöä joka on löytänyt sukupuuni.

Olen ajatellut asian näin:
- katsoja on Premium jäsen
- ohjelma ei suodata tietoja
- tiedot näissä "elävissä" on vajavaisia eli syntymäaika on vaan ei kuolinpäivää
kiitos vastauksesta AN

salomra
male
Inlägg: 3
Hei
Alle 100 vuotta vanhoja tietoja saa julkaista tietokantoihin, mutta vain henkilön luvalla.
Tämä tietokanta ei ole omassa hallinnassa, joten tänne ei saa näitä tietoja laittaa.
Toinen raja on 50 v kuolemasta.
Ja yli 100-vuotiaat eivät ole suojaa vailla, joten heidänkään tietojaan ei saa laittaa ilman lupaa.
Eikä sellaisia henkilötietoja (vast) jotka ovat omiaan halventamaan (vast) elossa olevia.

hagglunde
female
Inlägg: 226
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Hei,
Onkohan tässä jokin erhe? Miten kysyn yli 100 vuotiaiden lupaa käyttää heidän nimiään sukupuussani? Miten on mahdollista, että sukukirjoja ilmestyy tämän tästä täynnä nimiä, joiden ilmoittamasi  ikähaarukka olisi sovellettavissa?
Joo, tietosuojalaki on olemassa, ja se velvoittaa Meitä johonkin, ja meidän on kyllä noudatettava sitä.
Adventin tervehdys,
Maila Hägglund

salomra
male
Inlägg: 3
On myös ELOSSA OLEVIA yli 100-vuotiaita! Minäkin tunnen muutaman!
Lisäksi kuolleista yli 100 vuotta sitten syntyneistäkään ei saa julkaista tietoja, jotka ovat omiaan halventamaan esim. heidän jälkeläisiään.
Tähän ei voi kysyä lupaa, mutta ei tarviysekaan, kun oma harkinta ja asiantuntemus riittää. Ja jos epäilee, niin tulee kysyä asiantuntijalta.

hagglunde
female
Inlägg: 226
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Hei,
Kiitos kommentistasi. Minäkin olen "seurustellut" 104-vuotiaan kanssa ja meillä Veteraaniyhdistyksessä on lisää tulossa. Niin, eihän kenestäkään saa esittää halventavia asioita - ei edes Sipilästä.
Hyvää joulua,
Maila Hägglund

anummi
female
Inlägg: 2
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
anummi skrev:
09 augusti 2016, 09:06
krisser skrev:
02 november 2014, 20:08
Eiköhän se riitä. Asetat tiedot yksityiseksi elossa olevien osalta.
Olen laittanut tuon kohdan "(o) Yksityinen - Sukupuussa olevat 100 vuotta ja sitä nuoremmat henkilöt ovat täysin piilotettu." aktiiviseksi.
Nyt minulle kuitenkin ...
kiitos kaikille vastanneille.
Niin tuo tärkein tässä oli se, että miksi tiedot näkyvät kuitenkin kun tuo vaihtoehto on päällä. Eli jos tuota vaihtoehtoa ei voida Geneatissa noudattaa ohjelmallisesti, pitäisi tuo olla vain muodossa "ohje".
On monia uusia sukujuuriensa tutkijoita jotka eivät vielä kaikkea tiedä. He luottavat juuri tuollaiseen (niin minäkin luotin, enkä ole uusi)

No itse en puutani täältä ole sen takia poistanut, vaan siksi, etten jokaisen suvun kohdalle ole saanut merkittyä mahdollista ulkopuolista lähdetietoa (mm. sukukirja). Ja eräs henkilö otti siitä itseensä, koska piti itseään ilmeisesti ainoana sukututkijana siinä suvussa. No, hän oli kirjoittanut siitä kirjan (tosin sain tietää siitäkin vasta kun hän itse sen minulle kertoi)

Mutta ei siitä sen enempää...
Rauhallista Joulunaikaa kaikille t. AN

salomra
male
Inlägg: 3
Nyt paremmalla ajalla parempi vastaus:
Kannattaa tutustua tähän:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Seuraavassa muutamia otteita. Erityisesti huolellinen säilyttäminen! Toteutuuko se, jos tiedot kerätään ulkomaiseen tietokantaan, joka ei ole omassa hallinnassa. Tuskin.

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi;

2) henkilötietojen käsittelyllä henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä;

3) henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta;

Huolellisuusvelvoite

Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta.

Käsittelyn yleiset edellytykset

Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan:

1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella;

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.

Sukututkimus

Sukututkimusta varten pidettävään henkilörekisteriin saa muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa sukuun kuuluvasta henkilöstä ja tämän aviopuolisosta rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset yksilöintitiedot samoin kuin muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten, jollei rekisteröity ole kieltänyt itseään koskevien tietojen keräämistä ja tallettamista.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta.

Vaitiolovelvollisuus

Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja.


Skriv svar

Återgå till "Sukuhistoriakirja"