Skriv svar

koekoekskinderen

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2261
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
DEEL 1
Ook al zijn het de vrouwtjeskoekoeksvogels die hun eieren leggen in het nest van andersoortige vogels,
onderzoekers gaan uit van volgende door hen algemeen aanvaarde definitie van een KOEKOEKSKIND :
een kind met een vader die juridisch van hem is (familienaam, rechten, enz.), maar biologisch niet het zijne is
(wat in die tijd soms niet geweten was en zeker niet door ons).

De resultaten van het Vlaams genetisch genealogisch onderzoek van dr. M. Larmuseau omtrent de lage historische graad KOEKOEKSKINDEREN
haalde eind 2013 de wereldpers, met als gevolg dat ook in andere landen soortgelijk onderzoek werd verricht.
De wetenschappelijke methodes van dr. M.L. werden door hem beknopt maar duidelijk voorgesteld in VLAAMSE STAM, 52ste jaargang, nr.1, 2016.
>>> Het is zo dat Vlaanderen voor de afgelopen 400 jaar gemiddeld maar 1% koekoekskinderen telde.
De eerste resultaten uit het onderzoek in het buitenland leverden opnieuw verrassende inzichten op :
ook hier een opmerkelijk laag percentage aan koekoekskinderen!
In Noord-Italië : 1,2%, in westers Zuid-Afrika : 0,9%, in Spaans-Catalonië : tussen 0,6 en 1,7%, in Australië : 1%, Nederland : ongeveer 1%. 
Aangezien sociologen eerder veronderstelden dat er in het verleden per generatie 8 à 10% koekoekskinderen waren,
is een dermate laag historisch percentage ook voor ons, stamboombouwers, goed nieuws! 

>>> Hierbij M.L. zelf aan het woord (met zijn toestemming) :
https://www.youtube.com/watch?v=c5Q7RIxsyhQ  en
http://www.scilogs.be/eos-gastblog/het-fabeltje-van-de-melkboer-en-de-postbode/

Aanverwante forumplaatsjes over DNA-onderzoek :
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=510407.0  en
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=530751.0

PS - Twee linkjes doen het (voorlopig) niet, hierbij dan - met dank aan A-G B. :
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2016/tien-procent-koekoekskinderen-is-een-mythe

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2261
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
DEEL 2
Op de eerste plaats de "koekoekskinderen" in de schijnwerpers gezet om het onderzoek van dr. M. Larmuseau te promoten
en als een oproep tot deelname aan zijn baanbrekend DNA-onderzoek.
Maar de titel : "KOEKOEKSKINDEREN" tout court kan ook SOCIOLOGISCH opengetrokken worden...
Verder is het zo dat interdisciplinair onderzoek, zeker in ons digitale tijdperk spectaculair uitbreidt, disciplines mekaar zo kunnen bevruchten...
Als het zo is dat de menswetenschappen (sociologie, geschiedenis) het eerder bij die fameuze 8 à 10% K.K.K. hield
en sommigen onder ons de vraag stellen : "Moeder, waarom 'stambomen' wij nog?", dan...
kunnen de positieve wetenschappen via de huidige stand in het DNA-onderzoek op hun beurt een uitdaging vormen voor de menswetenschappen.

Geen vakliteratuur hier, maar gewoon proberen enkele SOCIOLOGISCHE ARGUMENTEN & DENKPISTES aan te reiken
vanuit eigen stamboomresearch, die de wetenschappelijke DNA-bevindingen verder kunnen bevestigen,
vooral dan naar wie kritisch is & twijfelt over dat fameuze ene procent koekoekskinderen.
Op een rijtje waarom veel minder koekoekskinderen :

(1)  De sociale & kerkelijke controle en invloed in de dorpen (minder in de anonieme steden).

(2)  De repercutie door Kerk én Staat, zo bvb schandpaal en geseling bij overspel (jawel):
  voor wie 't niet gelooft, moet volgende E-thesis maar eens (vertikaal) doornemen...
  http://www.ethesis.net/overspel/overspel.htm   

(3) Mannen waren vruchtbaarder in vorige eeuwen en vrouwen raakten sneller zwanger dan nu
(wij niet : door hectisch leven, ongezonde voeding en allerlei vervuilingen); daardoor was er ongeveer om de twee jaar een volgende kind...
Meestal niet vroeger want daartussen was een lange periode van borstvoeding waarin een vrouw niet zwanger raakte... 
Daarvoor hebben wij geen statistieken nodig... zie je zo bij de samenstelling van een vooroudergezin.

(4) Ook vroeger had men strategieën om geen kind ter wereld te brengen... Zo 'kinderen in wording' die 'verdwenen' door 'engeltjesmakers'
(ondanks zware straffen!) of afdrijvende kruidenbrouwsels.  Ja, lang voor de anticonceptiemiddelen waren er 'oplossingen'.

(5) Veel van die koekoekskinderen werden te vondeling gelegd; niet alleen uit armoe, maar ook omwille van 'schande' en vermijden van uitstoting
(zeker in de hogere klasse), zie bvb tekstje 5 van forumplaatsje : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=515 ... 026524#new
Vondelingen komen natuurlijk niet in aanmerking voor de verrekening (het lage percentage).

(6) Nogal wat vrouwen die slachtoffer waren van incest (vader, broer) trouwden niet en voorkinderen van ongehuwde vrouwen,
zeker 'voor Napoleon', werden geregistreerd op naam van hun moeder, ook als die later nog trouwde en wettelijke kinderen kreeg...
Ook al omdat de vader zijn hoeve & (pacht)grond, zijn beroeps- of stielkennis alleen wou doorgeven aan zijn bloedeigen kinderen
en... naïef zullen ze vroeger ook wel niet geweest zijn ;-)  Nog een categorie die niet in aanmerking komt voor het DNA-onderzoek.

(7) Een typische periode van overspel is & was als een moeder 1 of meer kleine kinderen had  en opnieuw zwanger werd + veel werk om handen had...
een periode die in onze tijd hooguit enkele jaren duurt, maar... die in vorige eeuwen meer dan 10 jaar kon duren. 
Objectief bekeken en geen oordeel daarover, maar, sommige echtgenoten gingen 'hun plezier' dan niet zoeken bij een andere getrouwde vrouw
die in gelijkaardige situatie verzeild zat, maar bij een jonge ongehuwde vrouw, getuige al die 'voorkinderen'.
Dit alles kwam zelfs nog voor in 'de brave' boerendorpen (=afgelegen en niet langs een spoorweg) tot aan W.O.1.  Een nicht van mijn oma (°1895 en nog kranig tot na haar 100ste!)
vertelde me van enkele herenboeren die nog 'andere' diensten verkregen van jonge, ongehuwde boerenmeiden die voor hem werkten...
Kinderen uit dit soort 'relaties' kwamen meestal niet op naam van de man waarmee ze achteraf trouwden... Zal in vroegere eeuwen niet anders geweest zijn...

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2261
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
DEEL 3
Ludiek eindigend met 2 veelzeggende processen en die ook aantonen dat mensen, zoals de vader van Perpetua -
een boerenknecht die een herenboer voor de rechter daagde - niet zo onmondig waren en dat er normen waren. 
Dit soort processen kan je soms digitaal opsporen. 

Uit een PROCES te Hansbeke van 1627 - Een "vleeschelicke conversatie"
Gherolf Braet, jonkman en inwoner van Hansbeke werd door de wethouders gevangen gezet, omdat hij, niettegenstaande het "soo scherpelick verboden is bij de menichvuldighe gheestelicke ende weereldlicke rechten dat niemand, wie hij, eenighe vleeschelicke conversatie te nemen met eenighe jonghe dochters", toch "heeft belieft te doens ter conterarien ende sijne  siele saligheyt besijden ghestelt" en heeft genomen een "vleeschelicke conversatie" met Janneken Duytschaver, filia Willems, die bevrucht is van kinde." (...)
Vervolgens werd tijdens de vergadering van de vierschaar op 10 november 1627 besloten dat Gherolf Braet bekende de feiten,verklaarde "dat tselve hem hertelick leet sij" en bad "omme gratie ende geen recht." Hij werd echter veroordeeld tot het betalen van "eene boete van 10 ponden grooten sheeren proffijte, metgaders en eene boete van 3 ponden grooten tot proffijte vanden armen der prochie;" verder werd hem verboden "voorts eene vlesschelijke conservatie te nemen met tselve Janneken Duytschaever, up peyne van arbitraire correctie."
Aan dit verbod heeft Gherolf Braet zich wellicht gehouden want tot een huwelijk met Janneken is het niet gekomen. Bron : "Het land van Nevele", 1971 (2)   

"Perpetua was in dienst bij Pieter Tack d'oude en werd gedefloreerd door zijn zoon Pieter Tack de jonge. Pieter d'oude joeg haar weg. Ze eist dat Pieter de jonge met haar trouwt of haar doteert en het kind alimenteert. De verweerders zeggen dat ze met nog twee andere mannen vrijde toen het kind verwekt werd." 
Middelkerke,1780, Processen Brugse Vrije

Ook volgende thesis is verhelderend...
"Overspel en concubinaat tijdens de 17de en 18de eeuw in Gent"
licentiaatsverhandeling van G. De Schepper, UG, 2006-2007 - Inhoudstafel, blz.3
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/2 ... 001_AC.pdf,
(niets mag overgenomen worden tenzij met toestemming)
E-thesis boordevol interessante feiten & bespreking + een goed idee gevend van hoe streng men tegen overspel stond. 
Een aantal procesdossiers (met feiten + straffen zoals verbanning,  tuchthuis, 8d gevangenis op water & brood, lijfstraffen, vernederingen),
m.a.w. je zou wel 2 keer nadenken alvorens je jezelf toen in een avontuur stortte... 
PS-04.09.17 - Deze E-thesis helaas niet meer digitaal.

edwardn
edwardn
Inlägg: 319
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.

Koekoekskinderen

Inlägg 15 november 2019, 10:10

Goede morgen,

Interessant artikel op VRTNWS:
https://vrtnws.be/p.mDL48KL5v

Edward

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2261
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.

Re: koekoekskinderen

Inlägg 15 november 2019, 11:22

Inderdaad, heel interessant artikel (+ verdere linkjes), Edward!
Nu even geen tijd, maar ga het ook volledig nalezen.
Je nieuwe topic wel samengevoegd met het reeds bestaande topic over K.K.kinderen;
meteen nog wat lectuur & info voor wie interesse heeft en het nog niet ontdekte.
da-aag, Greta

Skriv svar

Återgå till "Genealogisch Praatcafé"