Skriv svar

Nieuwe wet op de privacy

wvanbrande
wvanbrande
Inlägg: 85
Släktträd: Icke-grafisk
Visa deras familjeträd.
Weet er iemand iets meer over de nieuwe Europese wet op de privacy die op ons afkomt in mei 2018 ?

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Belangrijk! In bijgevoegde PDF's een gedetailleerde bespreking over
de algemene verordening van gegevensbescherming, toegelicht voor genealogen, door jurist J. VDV
http://www.erfgoedmelle.be/nieuwsflits_files/NIEUWSFLITS-51-2016-oktober.pdf (p.4-5-6) en
http://www.erfgoedmelle.be/nieuwsflits_files/NIEUWSFLITS-50-2016-sept.pdf (p.5 t.e.m. 14).

Hierbij ook nog eens wat concrete én praktische informatie i.v.m.
het krijgen tot de gegevens van de Burgerlijke Stand :
http://www.erfgoedmelle.be/nieuwsflits_files/NIEUWSFLITS-53-2016-december.pdf (p.8-9)

Met dank en alle sympathie voor "Werkgroep Melle". mvg, Greta

wvanbrande
wvanbrande
Inlägg: 85
Släktträd: Icke-grafisk
Visa deras familjeträd.
Ik dank U zeer

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Ter attentie van iedereen :

https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/04/de-rijksarchivaris-is-niet-bang-voor-gerommel-in-de-archieven-door-de-nieuwe-privacywet
bron : Trouw, 31.03.2018, interview met M. Engelhard, archief Den Haag
De Europese Unie is al een aantal jaar bezig met wetgeving voor het beschermen van persoonlijke data.
Dit om tegengas te geven tegen de explosie van het verspreiden van die gegevens via internet.
Het is goed dat dit Europees wordt aangepakt, want internet stopt niet bij de landsgrenzen. (...)

De komende nieuwe Europese wetgeving is vooral opgesteld
naar bedrijven toe met louter commerciële bedoelingen en
naar historici i.v.m. research in archieven, dus met wetenschappelijke bedoelingen;
preventief beschermend, denk maar aan wat nu losgebarsten is rond Facebook...

Voor ons, (amateur) genealogen gaat het om een hobby of passie, maar
ook wij gaan soms nog te nonchalant tot lichtzinnig om met andermans recentere gegevens!
Op een stamboom 'zitten' zowel overledenen als nog in leven zijnde verwanten of dorpsgenoten -
iedereen met zijn of haar specifieke project - maar,
>>> zet levenden en recenter overledenen in privé als je via Geneanet publiceert, 'met het publiek deelt'!
Iedereen kent toch op zijn minst de namen van zijn grootouders, nietwaar?

Wetgeving of niet, veel verandert er voor ons niet : kwestie van respect & aanvoelen,
zoals we toch ook niet pas stoppen met afval (blikjes!) op de openbare weg te gooien
totdat er wetten moeten komen...

Er zullen binnenkort zeker nog interessante artikels verschijnen over komende Europese privacywetgeving.
Wordt vervolgd (voor grondige bespreking, zie voorgaand tekstje, zo nog niet gezien).

krisvr
female
Inlägg: 395
Släktträd: Icke-grafisk
Visa deras familjeträd.
Hartelijk dank, Greetje.

Vraagje: volstaat het om bij geavanceerde instellingen het 'jaar' op 110 (ik koos voor 112) te zetten om alle 'jonge' personen onzichtbaar te maken? (Dat had ik al gedaan.)
Ik veronderstel dat dan zowel de gestorvenen als levenden onzichtbaar gemaakt worden, als ze minder dan 110 (112) jaar geleden geboren zijn?

Bijkomende opmerking: ik vind de Franse omschrijving duidelijker dan de Nederlandse.
Zie bijlage.

Kris
Nedprivacy.JPG
privacyFr.JPG

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Inlägg: 6623
Ja, dat volstaat.

Sommige teksten op de site moeten nog eens aangepast worden. Sommige teksten lijken soms wel gewoon met een vertaalprogramma te zijn vertaald :-( .

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
GDPR (General Data Protection Regulation) of AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers vanaf vandaag, 25 mei.
Vanuit België nog deze uitvoerige informatie : https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/ en
vanuit NL https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming (WP + linkjes).
Verder valt er dezer dagen heel wat (officieels) te googelen op deze letterwoorden.

Concreet voor Geneanet naar ons toe, zie reacties van collega W.D. :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 5&t=594859
Het gaat hem dus om wat bedrijven (i.c. voor ons GNN) met onze data doet.

Doch met de nodige empathie & respect naar de levende medemens en recenter overledenen toe
weten wij, 'genealogen' waar we zélf aan toe zijn! Mijn eigen dichte familieleden geef ik niet prijs aan de openbaarheid...
wat zou ik dan onbekende levende en recent overledenen 'van het zevende knoopsgat' (zeer verre familie) publiceren?!?
Ook de "gevoelige gegevens" van deze & vorige eeuw horen niet thuis in genealogische publicaties, uitvoerig besproken door :
http://www.ravels-weelde-poppel.be/wetten/004.pdf (punt 6)

Toch nog volgend aandachtspuntje...
bij mailverkeer met GNN-collega's bemerk ik soms adressen op hun contactblad;
lijkt 'sympathiek' en sommigen vinden dat OK, maar de meesten niet...
Bij correspondentie altijd goed om GN-netters met een adres op hun contactblad
daar eens op te wijzen want... soms staan die adressen daar door je eigen foutieve instelling (!)
en die kan je naar believen aanvinken. Werkwijze :
rechtsboven onder accountnaam > uw account > profiel (= op de openbare contactpagina)
>>> keuze tussen : alleen mijn contacten, privé of publiek

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
t.a.v. wie de uitvoerige Geneanet-blog zou gemist hebben over privacy & genealogie :
https://nl.geneanet.org/actueel/post/2018/08/impact-van-de-gdpr-op-de-genealogie

Een regelmatig gestelde vraag / eis is
of personen het recht hebben verwijdering te vragen van gegevens die op hen betrekking hebben.
Ja, maar dat was altijd al zo, en gebeurde ook.
Best dan je vraag voorleggen op het technisch gedeelte van het forum of,
voor Premiumleden, 'achter de schermen' via een 'contacticket'.
Wel vragen wij steeds om éérst contact op te nemen met een GNN-publiceerder -
in de meeste gevallen wordt er vriendelijk aan je eis voldaan.

Gerelateerde forumtopics :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=594859 (3 reacties)
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=602058 (4 reacties)
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=601395 (2 reacties)
En, overloop eventueel ook nog eens vorige tekstjes op dit forumtopic, zo nog niet gezien.

gskrista
male
Inlägg: 179
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Weer een typisch voorbeeld van hoe in onze bureaucratie alles in het honderd draait.

Ik vroeg op 7 augustus jl. schriftelijk de toestemming aan de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde om burgerlijke akten jonger dan 100 jaar (volgens de oude regeling) in te kijken en kreeg op 6 september een brief terug met deze inhoud:

De wetgever heeft de regelgeving inzake de burgerlijke stand gewijzigd.
Hierdoor is de familierechter niet langer bevoegd de gevraagde toelating te verlenen.
Momenteel heeft de regering nog niet beslist wie in de toekomst bevoegd zal zijn.
Indien u wenst geïnformeerd te worden over de autoriteit die in de toekomst over uw verzoek zal oordelen, volstaat het een mailbericht tes turen naar: OVL.REA.DE.SEC.afdelingsvoorzitter@just.fgov.be.
U zult ten gepasten tijde de informatie ontvangen.


Hebben ze nog nooit gehoord van overgangsmaatregelen? Enne de regering ... welke regering? Met andere woorden: het is wachten tot sint-juttemis om inzage te krijgen in burgerlijke akten, aangezien er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn om artikel 45 BW te implementeren.

gskrista
male
Inlägg: 179
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Het ging mij over het feit dat er wel een nieuwe wetgeving is, maar blijkbaar nog geen uitvoeringsbesluiten, waardoor de rechtbanken blijkbaar geen toestemming meer willen geven voor onderzoek tot er een nieuwe regeling is, en rekening houdend met de "goesting" waarmee naar een nieuwe regering wordt toegewerkt, zou dat wel 's een hele tijd kunnen duren. Hopelijk niet tot sint-juttemis.

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Inlägg: 6623
Ook de Nederlandse (online-)archieven hebben de boel verscherpt.
Kon men een paar maanden geleden van personen geboren vóór 1919 ook nog de bevolkingsregisters tot 1939 inkijken, dat is nu verleden tijd. Die zijn nu allemaal afgeschermd. Jammer, want dat was een goede bron om de na 1919 geboren kinderen te kunnen vinden.

Op de site van het West-Fries Archief te Hoorn zijn er zelfs pagina's van het bevolkingsregister binnen één boek wel of niet raadpleegbaar, bladzijden 18 en 20 wel en 19 niet. Uiteraard precies die ene bladzijde die ik nodig had, dus vanmiddag maar even de microfiches in het archief zelf doorgekeken, want daar hebben ze die niet uitgeknipt. Dan praat ik dus over het bevolkingsregister 1900-1921.

Wel zijn daar ter plaatse ook hele series microfiches uit de laden verwijderd.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Hierbij een interessant forumdebat n.a.v. de nieuwe wet op de privacy :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 9&t=649937
vooral dan de reacties vanaf 12 januari om 20:55, van KV en WP
En, nog een gerelateerd forumtopic :
https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 9&t=614365

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Inlägg: 2350
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Volledigheidshalve een linkje naar een uitvoerige tekst i.v.m. de overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand
ons aangereikt door PVH, Familiekunde Brussel :
https://www.familiekunde-brussel.be/2020/08/07/overgangsregeling-aflevering-uittreksels-akten-burgerlijke-stand/

gskrista
male
Inlägg: 179
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Ik ontving van de rechtbank in Dendermonde op 10 september de volgende mail:

"Bij wijze van overgangsmaatregel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand momenteel afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

U kan uw verzoek richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de personen waarop uw onderzoek betrekking heeft."

Joepie ...

lanckact
male
Inlägg: 67
Släktträd: Grafisk
Visa deras familjeträd.
Beetje een hypothetische vraag, maar, wat als er geen nabestaanden zijn?

Skriv svar

Återgå till "Genealogisch Praatcafé"