Hjälp > Sök > Sökmotorns funktioner och alternativ

Sökmotorns funktioner och alternativ

Geneanets sökmotor har ett användarvänligt gränssnitt och avancerade alternativ som hjälper dig att hitta dina förfäder i vår databas!

Observera att ett Geneanet Premium-medlemskap krävs för att få tillgång till de avancerade alternativen.

Inställningar för vissa av dessa funktioner kan konfigureras med knappen Inställningar längst upp till höger på sökskärmen.

Efter en sökning kan du använda den röda knappen “Skapa en ny påminnelse” längst upp till höger för att bli informerad när din sökfråga hittar nya poster eller individer. Klicka på “Sök > Dina påminnelser” i den övre menyraden för att redigera din påminelse.

Sök i dina förfäders formulär

Sökmotorn är ditt viktigaste verktyg för att hitta förfäder i Geneanets släktträd och samlingar. Observera dock att vårt släktforskningsbibliotek (över 3 miljarder individer indexerade) har en separat sökskärm. En sökning i släktforskningsbiblioteket är också tillgänglig från valfri sökresultatskärm.

Namnvarianter

Du kan söka efter namnvarianter samtidigt som du utesluter vissa namn från sökfrågan.

Om du till exempel söker på Bonhams men inte Bonham Carters, anger du “Bonham” i namnfältet och anger “Carter” i namnen som ska uteslutas.

Sökmotorn söker i namnet exakt som du har angett det. Men om du markerar rutan “Namnvarianter” söks också vanliga alternativa stavningar av ett namn. För ett efternamn, klicka på länken “Konfigurera” för att se de kända alternativa stavningarna; du kan utesluta var och en av de kända varianterna och lägga till en ny variant i listan om du vill.

Den röda pricken indikerar att dessa alternativ är aktiva för att påminna dig om att de kommer att gälla för sökningen.

Make

Observera att om du anger en make, efter att ha kört sökfrågan en första gång, kan du återgå till sökskärmen och byta makar för en ny sökning med länken “Omvänt”” som ligger nära makens förnamn.

Jokertecken

Använd ett asterisktecken (*) för att ersätta två eller flera tecken i namn- eller platsfälten. Till exempel kommer “ba*ter” att söka efter “baxter”, “backster” etc. Detta jokertecken kan inte anges som det första tecknet.

Använd ett frågetecken (?) för att ersätta ett tecken i namn- eller platsfälten. Till exempel kommer ‘mari?’ att söka efter ‘marie’, ‘maria’, etc. Detta jokertecken kan användas som det första tecknet. Observera dock att detta jokertecken inte matchar den “tomma strängen” (inget tecken), med andra ord kommer “mat?hew” att matcha “matthew” men inte “mathew”. Använd asterisken i det här fallet, som matchar den “tomma strängen”.

Du kan använda mer än ett jokertecken. Till exempel ‘? i*erman?” kommer att matcha “zimmermann”, “timmermans”, “libermann”, etc. Platsexempel: “du?barton*” matchar Dunbarton, Dumbarton och Dunbartonshire.

Närliggande platser

Om platsen (stad, by, distrikt eller stad) du har angett finns i Geneanet platsdatabas kan du automatiskt se både på närliggande platser upp till 200 km. Sökresultatet på skärmen kan visa dig en liten karta med sökområdet.

Flera platser

Du kan söka efter personer från flera platser genom att klicka på “Lägg till en plats”. Detta är mycket användbart för storstadsområden som sträcker sig över stater, provinser, rådsområden etc. Observera att det här alternativet inte tillåter jokertecken och varianter för första gången och att du inte kan ta bort en plats när den har lagts till i en sökning. Starta om sökskärmen i det här fallet.

Lista över sökresultat

Söklistan har kraftfulla funktioner.

Sökresultat från medlemmarnas släktträd, arkivposter, index, bilder etc. visas nu i samma lista. En länk till den separata databasen Genealogy Library finns i det övre högra hörnet av varje resultatsidas. Om en stor andel av sökresultaten kommer från en enda källa som du redan har tittat på, kommer du att erbjudas möjligheten att utesluta denna källa från sökning.

För muspekaren över namnet på en person för att öppna ett verktygstips där du kan söka efter personens föräldrar och snabbt se tillgänglig information (födelse, död, yrke, antal barn).

Sortera sökresultat efter relevans, namn, år och närliggande platser.

I det vänstra sidofältet kan du redigera din sökning och använda filter på sökresultatlistan.

Om du inte är Premium-medlem kan du sortera bort Premium-poster i sökresultaten.

Du kan söka bara efter personer med kända förfäder och/eller ättlingar.

Du kan filtrera efter poster med källinformation.

Det är också möjligt att filtrera efter resultat med bilder och att begränsa sökningen till poster från en enda Geneanet-medlem, eller att utesluta en eller flera medlemmars poster.

Behöver Du hjälp?

Gå till vårt forum för att be om hjälp för områden relaterade till Geneanets hemsida eller om Du behöver hjälp med Din släktforskning.

Vad denna artikel till hjälp?

Ja Nej

Tack för Din återkopplimg