Råd för indexering

Generella tips

Jag kan inte eller vill inte indexera detta dokument.

Du kan bortse från detta dokument genom att klicka på länken "Bortse från detta dokument". Du har två valmöjligheter
  • Om det inte finns några personer angivna i dokumentet, kontrollera valet "Inget namn att indexera"
  • Om Du inte kan läsa dokumentet eller om det innehåller för många namn, kontrollera "Vill inte indexera detta" och så kommer det att föreslås till en annan medlem

Om Du inte är intresserad av denna mängd av dokument, kan Du avbryta arbetet genom att klicka "Fortsätta senare" på hemsidan för indexeringsverktyget

Jag har inte tid att avsluta indexeringen nu Vad kan jag göra?

Du kan klicka på knappen "Fortsätt senare" för att spara Din nuvarande indexeringsprocess

Ange vad Du kan se.

I de flesta fall måste Du ange vad Du ser i dokumentet. Översätt eller tolka inte informationen.Syftet med indexeringen är att hjälpa släktforskare att hitta sina förfäder. När de hittar ett dokument, kan de verifiera informationen och dra slutsatser.

Varför är delar av informationen i dokumentet inte i indexerad form?

Viss information ska inte indexeras. När vi förslår indexering av en ny samling söker vi bara information som behövs för sökningen. Det är därför som viss information inte är indexerad.Kom ihåg att personen som hittar index genom sökning kommer att se dokumentet och all information som finns på det.

Hur anges oläslig information?

Om ett ord, ett namn eller ett datum inte är läsbart eller om det är tveksamheter ange ett frågetecken (?) för att ersätta den oläsliga texten.Exempelvis: "Baxter ? eller B?xter om Du inte kan läsa en bokstav mitt i namnet.

Ett fält saknar information, vad ska jag göra?

För varje typ av dokument, har vi valt information som ska indexeras. För vissa dokument, har vi valt att inte indexera information (vittnen t ex). Emellertid är information inte förlorad, besökare kommer att se bilderna associerade till index.

Några tips om namnväljare för platser.

Namnväljaren för platser möjliggör att inte ange hela namnet. Du kan bara ange delar av namnet, till exempel "villfranche saone" för "Villefranche-sur-Saône". Du kan också ange namn på departement, till exempel "villfranche rhone". I alla fall måste Du välja namn på en plats från listan, men det kommer att spara tid om det finns flera platser med samma stavning.

Hur anger Du ett namn?

När det är ett förkortat namn, ange dem exakt som de skrivs i dokumentet.

Korrekt och rättfram information

Om det finns någon korrekt eller genomstruken information ange de ersatta texten. Om det finns genomstruken information som inte ersatts och om originaltexten fortfarande är läsbar ange denna Ett dokument markerad som makulerad måste indexeras.

Vad betyder "Jag vill avsluta min indexering nu"?

När Du indexerar ett dokument från sektionen"Register" på Geneanet, kommer Du kanske att se en fyrkant "Jag vill avsluta min indexering nu" på formulärets botten.Om Du vill att de uppgifter Du angett ska postas omedelbart, måste Du klicka i fyrkanten och sedan klicka "Spara och stäng", när Du bestämt Dig för att avsluta.Om inte kommer Dina uppgifter att förloras, men kommer att postas efter några dagar.


Gravar

Jag kan inte läsa informationen på graven. Vad ska jag göra?

Om delar av dokumentet inte kan läsas, ersätt då okända bokstäver med "?". Tveka inte att be om hjälp för en kontroll så att att andra medlemmar kan korrigera namn.

Hur är man säker på att parets namn är skrivet på graven?

Tolka inte vad Du ser. Om graven klart säger "hustru till xxx" ange personerna som ett par med hustruns namn i rätt fält. Om Du har det minsta tvivel, ange de två personerna separat.

Graven anger bara efternamn. Vad ska jag ange?

Om det bara finns ett namn på graven, indexera och lämna in.

Vad ska man göra om en levande person omnämns i graven?

Om en eller flera levande personer omnämns i graven, rekommenderar vi att bara indexera efternamnet (inget förnamn eller datum).


Annonsering

Ska jag indexera alla personer angivna i meddelandet?

Nej, Du behöver inte ange alla personer angivna på listan. Du måste indexera huvudperson: avlidna, nyfödda maka/make.

Indexera maka/make: vissa tillkännagivanden anger: "Fru Johan BAXTER" utan mer information. Naturligtvis är John makens namn. I detta fall ange efternamnet på personen ("BAXTER") utan förnamn och indexera hustruns fullständiga namn.

Hur anger man ett namn korrekt?

Om namnet har ett prefix ange den med liten bokstav (exempel d'ABZAC9. Om det anges en adlig titel, ange inte denna

Detta dokument innehåller datum och plats för dödsfall och begravning. Vad ska jag ange?

Ange företrädesvis datum och plats för personens död. Om de inte är angivna ange datum och plats för begravning.


Passagerarlista (fartyg) för Baltimores passagerarlista

Hur anges yrke?

Översätt inte yrke till Ditt eget språk. Ange yrke som det är skrivet på dokumentet. Om fältet 'Yrke' visar en familjerelation ('Ingen', 'Hustru', 'Barn' ange då inget yrke.

Hur anges nationalitet?

Nationalitet eller födelseplats kan vara ett land eller en plats. Ange tillgänglig information.

Hur anges den senaste permanenta adressen?

Det senaste permanenta adressen måste vara ett land eller en plats. Ange tillgänglig information.

Hu gör man om landet inte längre existerar?

mOm landet inte längre existerar, ange det verkliga namnet. Y ex Böhmen = Tjeckien, Hessen = Tyskland, Preussen = Tyskland, Würtemberg = Tyskland.

Hur anger man medföljande person?

Vissa papper anger namnet på medföljande person. Du kan anger informationen i noteringsfältet. Notera att dessa personer har sina egna blad i registret.

Hur anger namnet på fartyget?

Namnet på fartyget måsta indexeras precis som det anges i dokumentet


Nedtecknade uppgfiter

Vilken individ måste indexeras

Detta formulär medger att Du kan indexera personer angivna i verket (maka/make för äktenskap ansvarig för testamente, inventering efter ett dödsfall. För andra verk kan Du indexera flera personer. Till exempel för försäljningskontrakt, kan Du indexera både säljare och köpare. Det är inte nödvändigt att indexera alla personer listade i verket (vittnen etc).Indexera bara en person en gång. Om verket innehåller flera sidor, indexera bara första sidan och fortsätt sedan till nästa verk.


Kriget 1812 pensionsfiler

Hur anger Du namn på änkan?

Du måste ange flicknamn på änkan som det sägs i fältet 'Flicknamn hos änkan'. Om soldaten har varit gift fler än en gång kan Du ange namn på den andra hustrun i fältet 'Noteringar'


Samlingen Mayet

Har Du några frågor om indexering?

Om du inte förstår dokumentet eller om Du inte vet hur man anger information, bjuder vi in Dig att läsa vår hjälpsida på Geneawiki.


Utdrag från militära dödsregister under franska revolutionen och det första franska emperiet.

Några frågor om indexering?

Om du inte förstår dokumentet eller om Du inte vet hur man anger information, bjuder vi in Dig att läsa vår hjälpsida på Geneawiki.

Är det nödvändigt att 'korrigera' informationen i dokumentet?

Om platsen är angiven i dokumentet inte längre existerar föreslår vi att Du anger det aktuella namnet. Om Du aldrig hört talas om platsen angiven i dokumentet föreslår vi att Du anger den som den är skriven. Annan information (yrke, dödsorsak) måste anges precis som de anges i dokumentet.


Personbevis

Det finns inget fält att ange vittnen. Är det normalt?

Ja, Du måste ange huvudindividen i intyget. För ett födelseattest, hennes/hans föräldrar, för ett vigselbevis man och hustru och deras föräldrar, för en dödsattest den avlidna och ev änka/änkeman. Du behöver inte ange vittnen.

Vad som ska anges när efternamnet inte är givet i födelseattesten?

Ange förnamn och frågetecken "?" som efternamn

Om ett dokument har flera sidor, behöver jag då ange samma information på varje sida?

Om ett dokument har flera sidor, är det inte nödvändigt att ange samma information på varje sida. Ange bara informationen på dokumentets första sida.

Uppgifterna anger ett andra äktenskap och det finns inget fält att indexera det. Hur gör jag?

Vi föreslår att Du anger namnet på första mannen i fältet "Noteringar".

Ska vi indexera årstabellen angiven i slutet av registret?

eftersom Du har indexerat alla certifikat i registret finns inget behov att indexera årstabellen angiven i slutet. Klicka 'Skippa detta dokument' för att bortse från årstabellen.

Denna uppgift visar inte ett familjeträd utan bara ett förnamn. Vad ska göras?

När en person inte har något efternamn utan bara ett förnamn,ange ett ? i fältet "Efternamn" och ange förnamn i fältet "Förnamn" och specificera i notering vad som är skrivet i uppgiften.

Exempel För "Jean-Pierre":"Mannens efternamn" = "?", "Mannens förnamn" = "Jean-Pierre", "Notering" = Frigiven slav", "Hustruns efternamn" = "?", "Hustruns förnamn" = " Marie" och noteringen "Frigiven färgad".


Civila register

Det finns inget fält att ange vittnen. Är det normalt?

Ja, Du måste ange huvudindividen i intyget. För ett födelseattest, hennes/hans föräldrar, för ett vigselbevis man och hustru och deras föräldrar, för en dödsattest den avlidna och ev änka/änkeman. Du behöver inte ange vittnen.

Vad som ska anges när efternamnet inte är givet i födelseattesten?

Ange förnamn och frågetecken "?" som efternamn

Om ett dokument har flera sidor, behöver jag då ange samma information på varje sida?

Om ett dokument har flera sidor, är det inte nödvändigt att ange samma information på varje sida. Ange bara informationen på dokumentets första sida.

Uppgifterna anger ett andra äktenskap och det finns inget fält att indexera det. Hur gör jag?

Vi föreslår att Du anger namnet på första mannen i fältet "Noteringar".

Ska vi indexera årstabellen angiven i slutet av registret?

eftersom Du har indexerat alla certifikat i registret finns inget behov att indexera årstabellen angiven i slutet. Klicka 'Skippa detta dokument' för att bortse från årstabellen.

Denna uppgift visar inte ett familjeträd utan bara ett förnamn. Vad ska göras?

När en person inte har något efternamn utan bara ett förnamn,ange ett ? i fältet "Efternamn" och ange förnamn i fältet "Förnamn" och specificera i notering vad som är skrivet i uppgiften.

Exempel För "Jean-Pierre":"Mannens efternamn" = "?", "Mannens förnamn" = "Jean-Pierre", "Notering" = Frigiven slav", "Hustruns efternamn" = "?", "Hustruns förnamn" = " Marie" och noteringen "Frigiven färgad".


Saint-Eusttche (Paris, Frankrike) församlingsuppgifter

Det finns inget fält att ange vittnen. Är det normalt?

Ja, Du måste ange huvudindividen i intyget. För ett födelseattest, hennes/hans föräldrar, för ett vigselbevis man och hustru och deras föräldrar, för en dödsattest den avlidna och ev änka/änkeman. Du behöver inte ange vittnen.

Vad som ska anges när efternamnet inte är givet i födelseattesten?

Ange förnamn och frågetecken "?" som efternamn

Om ett dokument har flera sidor, behöver jag då ange samma information på varje sida?

Om ett dokument har flera sidor, är det inte nödvändigt att ange samma information på varje sida. Ange bara informationen på dokumentets första sida.

Uppgifterna anger ett andra äktenskap och det finns inget fält att indexera det. Hur gör jag?

Vi föreslår att Du anger namnet på första mannen i fältet "Noteringar".

Ska vi indexera årstabellen angiven i slutet av registret?

eftersom Du har indexerat alla certifikat i registret finns inget behov att indexera årstabellen angiven i slutet. Klicka 'Skippa detta dokument' för att bortse från årstabellen.

Denna uppgift visar inte ett familjeträd utan bara ett förnamn. Vad ska göras?

När en person inte har något efternamn utan bara ett förnamn,ange ett ? i fältet "Efternamn" och ange förnamn i fältet "Förnamn" och specificera i notering vad som är skrivet i uppgiften.

Exempel För "Jean-Pierre":"Mannens efternamn" = "?", "Mannens förnamn" = "Jean-Pierre", "Notering" = Frigiven slav", "Hustruns efternamn" = "?", "Hustruns förnamn" = " Marie" och noteringen "Frigiven färgad".


Lista på äktenskap i Paris, Frankrike

Några frågor om indexering?

Om du inte förstår dokumentet eller om Du inte vet hur man anger information, bjuder vi in Dig att läsa vår hjälpsida på Geneawiki.


Lista över hittebarn (Paris, Frankrike)

Förnamnet på barnet är inte givet med modern är känd. Vad gör jag?

Vanligtvis är uppgifterna skrivna på följande sätt "Maria Baxter födde en son", i detta fall ange efternamn och förnamn på modern, efternamn på barnet och lämna förnamnet på barnet blankt.

Efternamnet och förnamnet för barnet är inte känt. Vad gör jag?

Vanligtvis är uppgifterna skrivna på följande sätt "Ett barn har presenterats oss" utan information om föräldrarna. I detta fall, klick "Skippa dokumentet" > Inget namn att indexera.


Indexerade sigill

Hur indexerar man avsked?

Vissa dokument anger "voir NAME". Det är inte nödvändigt att ange denna information eftersom uppgiften kommer att indexeras på nästa sida.

Hur indexerar man maka/make?

Änkan kanske visas under mannens namn med noteringen "änka till" följt av namnet på de avlidna mannen. Du måste indexera änkan under sitt flicknamn och ange information om maken. Exempel för "HOWES (Maria BAXTER, änka till John. Du måste ange Maria BAXTER som huvudindivid och John HOMES som maken.


Värnpliktsregister

Hur indexeras man individers längd?

Vänligen indexera personens längd om detta anges i dokumenten. De måsta anges i millimeter (mm). Till exempel om det står 1 m 712 mm, måste Du skriva 1712 mm.

Hur indexerar man personers yrke?

Yrke måsta anges på det sätt som det anges i dokumentet. Om flera yrken anges skilj dem med ett kommatecken.


Lista på kvarlåtenskap

En avliden kvinna redovisas med sina män. Hur ska man indexera denna information?

Det bästa är att indexera samma person två gånger med sina båda män.


Dagliga register över begravningar

"Hustru ti" och "Änka till" nämns. Hur anger man denna information?

Om en jordfäst person anges som "Hustru till" eller "Änka till" ange andranamn i fältet "Namn på maka" och lämna "Makas förnamn" blank.

Hur indexerar man en gravöppning?

Vissa gravöppningar är redovisade i begravningsregistret. För att indexera en gravöppning utan dödsdatum, ange efternamn och förnamn och ange att det är en gravöppning i noteringarna. Lägg också till datum för gravöppning i noteringarna.


Register över valberättigade i Paris, Frnkrike

Vad gör vi om landet/departementet i vallängden inte längre existerar?

Om landet inte längre existerar, ange, om möjligt, det nya namnet på landet.


Indes på franska "lettres de provision d'office"

Några frågor om indexering?

Om du inte förstår dokumentet eller om Du inte vet hur man anger information, bjuder vi in Dig att läsa vår hjälpsida på Geneawiki.


Militärt rekryteringsregister (Matricules) i kungariket Frankrike gamla regim (1682 - 1793)

Har Du några frågor om indexering?

Om Du inte förstår dokumentet eller om Du vet hur Du ska ange information, vänligen läs här. vår hjälpsida