Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Strandkyrkogården Vänersborg

Strandkyrkogården Vänersborg (647 gravar )

Fotograferade minnesmonument

Information

Antal gravar :
647 gravar är tillgängliga

Adress :
Strandkyrkogården Vänersborg - Edsvägen Vänersborg, Vänersborg, Vänersborg , Sverige
Latitud/longitud : 58.3733 12.3191

Typ :
Kyrkogård

Ladda ner bilder från kyrkogården

Visa gravar markerade 'oläsbara'.

Samarbetsindex

Antal bilder :
380 gravar indexerade på 647

59%
Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Ta bilder på minnesplaketter och -monument och dela dem på Geneanet. Bilderna är Din egendom och Du kan ta bort dem när helst Du så önskar.

Upptäck i detta projekt

Fotograferade minnesmonument