Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Skogskyrkogården

Skogskyrkogården (1 gravar )

Fotograferade minnesmonument

Information

Antal gravar :
1 gravar är tillgängliga

Adress :
Skogskyrkogården - Enskede, Stockholm , Sverige
Latitud/longitud : 59.2725 18.1045

Typ :
Kyrkogård

Ladda ner bilder från kyrkogården

Visa gravar markerade 'oläsbara'.

Samarbetsindex

Antal bilder :
0 gravar indexerade på 1

0%
Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Ta bilder på minnesplaketter och -monument och dela dem på Geneanet. Bilderna är Din egendom och Du kan ta bort dem när helst Du så önskar.

Upptäck i detta projekt

Fotograferade minnesmonument