Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Cimetière National du Pont du Marson / Nécropole de Minaucourt

Cimetière National du Pont du Marson / Nécropole de Minaucourt (34 gravar )

Fotograferade minnesmonument

Information

Antal gravar :
34 gravar är tillgängliga

Adress :
Cimetière National du Pont du Marson / Nécropole de Minaucourt - Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, Marne, Frankrike
Latitud/longitud : 49.1809 4.7287

Typ :
Kyrkogård

Ladda ner bilder från kyrkogården

Visa gravar markerade 'oläsbara'.

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Ta bilder på minnesplaketter och -monument och dela dem på Geneanet. Bilderna är Din egendom och Du kan ta bort dem när helst Du så önskar.

Upptäck i detta projekt

Fotograferade minnesmonument