Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Cimetière des Sablons

Cimetière des Sablons (80 gravar )

Fotograferade minnesmonument

Information

Antal gravar :
80 gravar är tillgängliga

Adress :
Cimetière des Sablons - Massy, Essonne, Frankrike
Latitud/longitud : 48.7341 2.2771

Typ :
Kyrkogård

Ladda ner bilder från kyrkogården

Visa gravar markerade 'oläsbara'.

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Ta bilder på minnesplaketter och -monument och dela dem på Geneanet. Bilderna är Din egendom och Du kan ta bort dem när helst Du så önskar.

Upptäck i detta projekt

Fotograferade minnesmonument