Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Cimetière du Bourg-sous-la-Roche

Cimetière du Bourg-sous-la-Roche (2 gravar )

Fotograferade minnesmonument

Information

Antal gravar :
2 gravar är tillgängliga

Adress :
Cimetière du Bourg-sous-la-Roche - La Roche-sur-Yon, Vendée, Frankrike
Latitud/longitud : 46.665 -1.3992

Typ :
Kyrkogård

Ladda ner bilder från kyrkogården

Visa gravar markerade 'oläsbara'.

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Upptäck projektet "En kyrkogård för eftervärlden"

Ta bilder på minnesplaketter och -monument och dela dem på Geneanet. Bilderna är Din egendom och Du kan ta bort dem när helst Du så önskar.

Upptäck i detta projekt

Fotograferade minnesmonument