Kyrkogårdar - Rutsker

Lista på kyrkogårdar

 

Kirkegård Rutsker

88 gravar

Rutsker, Bornholm, Danmark

Tillagt den : 23/03/2020
Databas framtagen i samarbete