Kyrkogårdar - Slovenien

Lista på kyrkogårdar

 

Pokopališče Zgornji Tuhinj

207 gravar

Laze v Tuhinju, Slovenien

Tillagt den : 16/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Vuzenica staro

207 gravar

Vuzenica, Slovenien

Tillagt den : 22/06/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče bela Cerkev   Ny

207 gravar

Šmarješke Toplice, Slovenien

Tillagt den : 22/03/2023
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dobrina

206 gravar

Loka Pri Žusmu, Slovenien

Tillagt den : 03/04/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šmartno ob Dreti

206 gravar

Šmartno ob Dreti, Slovenien

Tillagt den : 30/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Solčava

205 gravar

Solčava, Slovenien

Tillagt den : 30/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Unec

204 gravar

Unec, Slovenien

Tillagt den : 08/11/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Škocjan pri Turjaku

203 gravar

Male Lipljene, Slovenien

Tillagt den : 23/08/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Rob

202 gravar

Rob, Slovenien

Tillagt den : 27/06/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Gorjansko

202 gravar

Komen, Slovenien

Tillagt den : 09/10/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šmartno v Tuhinju

201 gravar

Šmartno v Tuhinju, Slovenien

Tillagt den : 16/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Gabrje

200 gravar

Gabrje, Slovenien

Tillagt den : 14/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sedlo

198 gravar

Breginj, Slovenien

Tillagt den : 06/11/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sava

197 gravar

Sava, Slovenien

Tillagt den : 13/09/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Kapla Na Kozjaku

197 gravar

Kapla Na Kozjaku, Slovenien

Tillagt den : 09/12/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sveti Jurij

196 gravar

Sveti Jurij, Slovenien

Tillagt den : 25/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Brdo pri Lukovici

196 gravar

Lukovica, Slovenien

Tillagt den : 29/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Trnje

194 gravar

Pivka, Slovenien

Tillagt den : 17/08/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Andraž nad Polzelo

193 gravar

Polzela, Slovenien

Tillagt den : 19/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dolina pri Lendavi/Völgyifalu

193 gravar

Dolina pri Lendavi/Völgyifalu, Slovenien

Tillagt den : 02/10/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Ovsiše

190 gravar

Podnart, Slovenien

Tillagt den : 19/09/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Ponikva pri Žalcu

190 gravar

Žalec, Slovenien

Tillagt den : 22/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Rateče

190 gravar

Planica, Slovenien

Tillagt den : 01/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Reteče

190 gravar

Reteče, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Hotedršica

185 gravar

Hotedršica, Slovenien

Tillagt den : 28/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Zavodnje

185 gravar

Šoštanj, Slovenien

Tillagt den : 20/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Čatež

185 gravar

Čatež, Slovenien

Tillagt den : 08/08/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Groblje

184 gravar

Groblje pri Prekopi, Slovenien

Tillagt den : 11/09/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Stoperce

184 gravar

Stoperce, Slovenien

Tillagt den : 25/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Bohinjska Bela

183 gravar

Bohinjska Bela, Slovenien

Tillagt den : 09/10/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šentjošt nad Horjulom

182 gravar

Šentjošt nad Horjulom, Slovenien

Tillagt den : 30/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Trata pri Velesovem

180 gravar

Cerklje Na Gorenjskem, Slovenien

Tillagt den : 02/05/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šmihel pri Žužemberku

180 gravar

Šmihel, Slovenien

Tillagt den : 23/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Bizovik

180 gravar

Ljubljana, Slovenien

Tillagt den : 28/12/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Smlednik

179 gravar

Smlednik, Slovenien

Tillagt den : 30/09/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Podkraj

178 gravar

Col, Slovenien

Tillagt den : 29/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Mala Žalna

178 gravar

Žalna, Slovenien

Tillagt den : 05/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dobravlje

177 gravar

Dobravlje, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Črneče

176 gravar

Črneče, Slovenien

Tillagt den : 15/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Ledine

176 gravar

Ledine, Slovenien

Tillagt den : 11/04/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Polšnik

176 gravar

Polšnik, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Gažon

175 gravar

Šmarje, Slovenien

Tillagt den : 21/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Harije

175 gravar

Ilirska Bistrica, Slovenien

Tillagt den : 31/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Zgornje Jezersko

175 gravar

Zgornje Jezersko, Slovenien

Tillagt den : 26/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sveti Florijan

175 gravar

Sveti Florijan, Slovenien

Tillagt den : 25/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Nova Oselica

175 gravar

Nova Oselica, Slovenien

Tillagt den : 29/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Velika Ligojna

175 gravar

Vrhnika, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Kazlje

173 gravar

Sežana, Slovenien

Tillagt den : 28/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sela Pri Ajdovcu, veliki lipovec

173 gravar

Sela Pri Ajdovcu, Slovenien

Tillagt den : 20/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Izlake novo

173 gravar

Izlake, Slovenien

Tillagt den : 02/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šentgotard

172 gravar

Trojane, Slovenien

Tillagt den : 23/07/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Opatje Selo

171 gravar

Miren, Slovenien

Tillagt den : 16/10/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Golac pri Materiji

171 gravar

Golac pri Materiji, Slovenien

Tillagt den : 16/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Nova Štifta

170 gravar

Gornji Grad, Slovenien

Tillagt den : 15/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dobovec pri Rogatcu

170 gravar

Dobovec Pri Rogatcu, Slovenien

Tillagt den : 14/06/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Plavje

169 gravar

Škofije, Slovenien

Tillagt den : 21/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Srednja Dobrava

167 gravar

Kropa, Slovenien

Tillagt den : 05/07/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Soča

166 gravar

Bovec, Slovenien

Tillagt den : 20/10/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Trbonje

165 gravar

Trbonje, Slovenien

Tillagt den : 22/06/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Zasavska Sveta Gora

164 gravar

Sava, Slovenien

Tillagt den : 13/09/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Lož

163 gravar

Stari Trg Pri Ložu, Slovenien

Tillagt den : 19/11/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Breginj

163 gravar

Breginj, Slovenien

Tillagt den : 23/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sela pri Kamniku

163 gravar

Kamnik, Slovenien

Tillagt den : 28/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Galicija staro

161 gravar

Žalec, Slovenien

Tillagt den : 01/09/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Podgrad pri Novem mestu

161 gravar

Podgrad, Slovenien

Tillagt den : 05/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dolga vas Zidovsko

160 gravar

Dolga Vas / Hosszúfalu, Slovenien

Tillagt den : 26/09/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Predloka

160 gravar

Črni Kal, Slovenien

Tillagt den : 09/01/2023
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Studeno

159 gravar

Postojna, Slovenien

Tillagt den : 01/09/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Ljubno

156 gravar

Posavec, Slovenien

Tillagt den : 12/07/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Boštanj

156 gravar

Boštanj, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Koprivnik v Bohinju

155 gravar

Koprivnik V Bohinju, Slovenien

Tillagt den : 05/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Bočna

154 gravar

Gornji Grad, Slovenien

Tillagt den : 29/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Javorje

152 gravar

Dolenčice, Slovenien

Tillagt den : 03/02/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Zgornji Hotič

152 gravar

Litija, Slovenien

Tillagt den : 30/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Dole

151 gravar

Dole Pri Litiji, Slovenien

Tillagt den : 22/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Kopanj

151 gravar

Kopanj, Slovenien

Tillagt den : 10/04/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Šmiklavž - Laziše

150 gravar

Laziše, Slovenien

Tillagt den : 19/04/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Povir

150 gravar

Sežana, Slovenien

Tillagt den : 05/08/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Libeliče

150 gravar

Libeliče, Slovenien

Tillagt den : 14/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Kubed

149 gravar

Gračišče, Slovenien

Tillagt den : 07/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Stara Oselica

148 gravar

Stara Oselica, Slovenien

Tillagt den : 29/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Podgorje

147 gravar

Kamnik, Slovenien

Tillagt den : 31/03/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Križ

146 gravar

Sežana, Slovenien

Tillagt den : 18/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Kronska Gora

146 gravar

Kronska Gora, Slovenien

Tillagt den : 05/04/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Izlake

145 gravar

Izlake, Slovenien

Tillagt den : 02/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Primskovo (gradišče)

145 gravar

Primskovo, Slovenien

Tillagt den : 21/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Stara Vrhnika

144 gravar

Stara Vrhnika, Slovenien

Tillagt den : 22/10/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Tišina

144 gravar

Tišina, Slovenien

Tillagt den : 06/10/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Krkavče

144 gravar

Šmarje, Slovenien

Tillagt den : 15/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Spodnja Sorica

143 gravar

Sorica, Slovenien

Tillagt den : 23/02/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Rakitna

143 gravar

Preserje, Slovenien

Tillagt den : 23/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Šentanel

142 gravar

Šentanel, Slovenien

Tillagt den : 20/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Godovič

142 gravar

Godovič, Slovenien

Tillagt den : 28/04/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopačišče Blagovica

142 gravar

Blagovica, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Sveta Trojica

142 gravar

Nova Vas, Slovenien

Tillagt den : 19/05/2020
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Ožbalt

141 gravar

Ožbalt, Slovenien

Tillagt den : 31/07/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Lučine

140 gravar

Lučine, Slovenien

Tillagt den : 25/05/2021
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Liberga (Bič)

140 gravar

Liberga, Slovenien

Tillagt den : 22/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Štorje

140 gravar

Sežana, Slovenien

Tillagt den : 26/03/2022
Databas framtagen i samarbete
 

Pokopališče Belsko

139 gravar

Postojna, Slovenien

Tillagt den : 01/09/2020
Databas framtagen i samarbete