Kyrkogård - Riederich

Lokalisering
Friedhof Riederich
Riederich (Baden Wurttemberg, Tyskland)
Geografiska koordinatorerna : 48.5584,9.2689
Datum för fotografering :

7 april 2014