Kyrkogård - Dovje

Lokalisering
Pokopališče Dovje Mojstrana
Dovje (Slovenien)
Geografiska koordinatorerna : 46.4675,13.9417
Kommentar
Kyrkogård

SRD.SI JM202206

Datum för fotografering :

25 juni 2022