Monument - Capestang

Lokalisering
Capestang (Hérault, Frankrike)
Geografiska koordinatorerna : 43.3266,3.0457
Kommentar
Monument (Krig)

Datum för fotografering :

26 juni 2022