Kyrkogård - Saanen

Lokalisering
Friedhof Saanen
Saanen (Bern, Schweiz)
Geografiska koordinatorerna : 46.4906,7.2583
Datum för fotografering :

26 oktober 2022