Kyrkogård - Nykvarn

Lokalisering
Turinge kyrkogård
Nykvarn (Nykvarn, Sverige)
Geografiska koordinatorerna : 59.196,17.4422
Datum för fotografering :

29 oktober 2021