Kyrkogård - Wilton

Lokalisering
Wilton Anglican Church Cemetery
Wilton (New South Wales, Australien)
Geografiska koordinatorerna : -34.2416,150.7027
Datum för fotografering :

31 mars 2023