Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter
Geneanet > Projekt > Kyrkogårdar > Chambeugle

Minnesplakett - Chambeugle

Lokalisering
Rue des Ecoles
Chambeugle (Yonne, Frankrike)
Geografiska koordinatorerna : 47.8857,3.0944
Kommentar
Minnesplakett (Krig)

Sur le mur de la mairie - photo prise le 18 août 2013