Kyrkogård - Parksville

Lokalisering
Parksville Cemetery
Parksville (South Carolina, Amerikas förenta stater)
Geografiska koordinatorerna : 33.7881,-82.2192
Kommentar
Kyrkogård

Parksville Cemetery, Yates, BC