Kyrkogård - Mörskom

Lokalisering
Mörskom Gamla Gravgård
Mörskom (Uusimaa / Nyland, Finland)
Geografiska koordinatorerna : 60.6665,25.8515