Startsida Geneanet > Sekretesspolicy

Sekretesspolicy


Geneanets har som uppdrag att förse användarna med verktyg som är till för att utöva släktforskning, i synnerhet för att bygga släktträd som följer släktskapslinjer.
För att göra detta samlar Geneanet in personuppgifter då de olika tjänsterna som erbjuds används.

Ikraftträdande datum: 1 oktober 2021

Inledning

Geneanet samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter när du använder de tjänster vi gör tillgängliga för dig. Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt gör att du kan identifieras. Det kan vara ditt namn, din e-postadress, din postadress eller annan information som är kopplad till din profil.
Detta dokument beskriver vår praxis för att samla in, lagra och behandla dina personuppgifter, samt de kontroller som implementerats av Geneanet för att hantera dem. Dessutom har vi utvecklat en specifik policy för hantering av cookies som beskriver vår användning av navigeringscookies. Denna policy för hantering av cookies är en integrerad del av det här dokumentet.

Skapa ett konto och registrera dig för Geneanets tjänster

De personuppgifter som krävs för att skapa ett grundläggande Geneanet-konto är endast för- och efternamn, civilstånd, e-postadress, användarnamn och lösenord. När du ska skapa ditt släktträd krävs ytterligare personuppgifter, såsom postadress.

När du skapar ditt konto måste du även godkänna Geneanets villkor och detta dokument genom att klicka på knappen ”Skapa mitt konto” på sidan för att skapa konto.

Vilka personuppgifter lämnar du till Geneanet?

Tabellen nedan visar listan över personuppgifter som samlats in av Geneanet för att du ska kunna använda dess tjänster.

All denna information omfattas av vår personuppgiftspolicy.

UppgiftskategoriBeskrivning av användningen
Information om kontotFör- och efternamn
Civilstånd
E-postadress
Användarnamn
Ett lösenord som du ger oss när du skapar ett Geneanet-konto
Ett telefonnummer som du frivilligt kan tillhandahålla så att Geneanets kundtjänst ska kunna kontakta dig
En postadress, ett födelsedatum som du frivilligt kan lämna till oss
Den här informationen kommuniceras inte till andra Geneanet-användare utan ditt medgivande
Betalnings-/kreditkortsinformationBetalningsinformation (ditt kreditkortsnummer, fakturerings- och leveransadress) när du prenumererar på PREMIUM-tjänsten eller gör en beställning i vår webbutik. Betalningsinformation sparas inte av Geneanet. Vid betalning med kreditkort eller SEPA-autogiro med automatisk förnyelse behandlas betalningsinformationen av betalningsleverantören HiPay.
Information om profilenYtterligare personlig information du anger i din profil (t.ex. en profilbild, din yrkesverksamhet, ditt yrke, etc.).
Innehåll som användaren tillhandahållerInformation som du lämnar om dig själv eller om andra levande människor när du bygger eller importerar ditt släktträd eller genom att utbyta med andra medlemmar eller genom att använda Geneanets DNA-tjänst.
Uppgifter från sociala medierOm du använder Facebook för att ansluta till Geneanets webbplatser samlar vi in den information du väljer att tillhandahålla oss (till exempel på din Facebook-profil).
Ytterligare informationInformation du lämnar till oss när du svarar på enkäter som skickas via e-post eller på webbplatserna.
Din kommunikationDe meddelanden du utbyter med andra Geneanet-användare via vårt privata meddelandesystem. Bidragen du lägger upp i släktforskningsforum. E-post eller brev som du skickar till vår kundtjänst.

Vilka uppgifter samlas in av Geneanet när du surfar på webbplatsen?

InformationskategoriBeskrivning av användningen
Uppgifter från datorer och mobila enheterDet här är teknisk information om hur du kommer åt våra tjänster: Internetprotokolladress (”IP-adress”) för din dator, din mobila enhet eller den proxy du använder för att komma åt Internet, din dators operativsystem, din webbläsare.
Information från cookiesCookies listas i vårt policydokument för cookiehantering. Vi rekommenderar att du läser det här dokumentet.
Information som delas på sociala nätverkOm du interagerar med funktionerna som erbjuds av sociala nätverk från Geneanets webbplatser (särskilt genom att använda funktionerna ”Gilla”, ”Twittra”, ”Fästa” eller ”Följ oss” på webbplatser som Facebook, Twitter, Instagram och YouTube), vill vi att du ska vara medveten om att Geneanet samlar in dessa interaktioner samt all kontoinformation som dessa webbplatser tillhandahåller Geneanet.
Konfigurationen av dessa funktioner styrs av de berörda företagens sekretesspolicy. 
Uppgifter som rör hur du använder tjänsternaUppgifter om hur du använder Geneanet, särskilt när du ansluter, prenumererar, gör en sökning eller får tillgång till arkiv eller offentliga släktträd, sidorna du konsulterar, länkarna som du klickar på, på Geneanets webbplatser eller när du lägger till nya individer till ditt träd osv.

Uppgifter som samlas in från andra källor

UppgiftskategoriBeskrivning av användningen
Uppgifter från allmänna handlingarGeneanet samlar in uppgifter från olika källor, i allmänhet fritt tillgängliga och återanvändbara offentliga arkiv, men även historiska dokument (i synnerhet uppgifter från officiella födelse-, döds- och vigselregister, folkbokföringslistor, officiella publikationer, loggar) som kan innehålla personlig information om dig.
Information från tredje partVi kan också få information om dig från tredje part. Vi samlar även in ​​personuppgifter när du erbjuder en prenumeration, ett utskrivet släktträd eller bjuder in en person till ditt släktträd.

Hur använder Geneanet dina personuppgifter?

InformationskategoriBeskrivning av användningen
Personlig informationDina personuppgifter används för att tillhandahålla, anpassa, förbättra, uppdatera och utöka våra tjänster. Detta innebär särskilt följande bearbetning: Autentisera din åtkomst och förbättra säkerheten för information på Geneanet. Behandla betalning för prenumerationer, tjänster och försäljning av fysiska produkter och specifika tjänster. Utveckla nya tjänster och förbättra prestandan och lämpligheten för dina behov av befintliga produkter och tjänster. Hjälpa medlemmar att skapa och utöka släktträd från uppgifter som finns i Geneanets databaser. Sprida undersökningar eller enkäter för att samla in ytterligare information för att underlätta utvecklingen av våra tjänster, förmåner och initiera forsknings- och utvecklingsprojekt. Utföra forskning för vetenskapliga, statistiska och historiska ändamål. Upptäcka och förhindra fel, bedrägerier och annan kriminell eller skadlig aktivitet, i enlighet med våra allmänna villkor.
KommunikationVi använder din personliga information för att kommunicera med dig om vår verksamhet, inklusive om följande åtgärder: Svara på dina kundtjänstförfrågningar. Informera dig om potentiella ledtrådar som kan ta dig vidare i sökandet efter dina förfäder (t.ex. genom information som intressanta släktforskningstillägg i våra databaser). Informera dig om produktändringar eller nya produkter och tjänster. Be dig delta i samarbetsprojekt.
Marknadsföring av våra produkter och tjänsterVi använder din personliga information för att marknadsföra Geneanets produkter och tjänster till dig. Kom ihåg: Du kan anpassa hur vi kommunicerar denna information till dig via dina kontoinställningar eller genom att använda länken för att avsluta prenumerationen i de e-postmeddelanden du får.

När delar vi din information och vilka är mottagarna?

De element som beskrivs nedan anger under vilka omständigheter delning av dina personuppgifter kan ske:

Omständigheter och mottagare av delningBeskrivning
Geneanets användare enligt dina delningsvalInformationen du lägger till i din offentliga Geneanet-profil är synlig för andra Geneanet-användare. Detta gäller även information om offentliga släktträd. Du kan när som helst ändra delningsvillkoren för dina släktträd.
Om du delar information om ditt släktträd utanför Geneanet kan Geneanet inte hållas ansvarigt för användningen av dina uppgifter av dessa tredje parter.
TjänsteleverantörerGeneanet använder externa tjänsteleverantörer för att säkerställa tillgången till tjänsterna. Dessa partnerföretag kan, för åtgärder de vidtar på uppdrag av Geneanet, ha vissa uppgifter om dig i sina system. Dessa företag är, i enlighet med gällande lagar, föremål för avtalsförpliktelser som reglerar datasäkerhet och sekretess:
• betalningsleverantörer
• leverantörer av tjänste- och värdinfrastruktur
• tjänsteleverantörer som skickar fysiska produkter från vår butik
• tjänsteleverantörer som hjälper oss med marknadsföring, statistik och bedrägeriförebyggande åtgärder
• kundtjänstleverantörer.
Rättslig ram och regelverkVi kan komma att dela din personliga information för att
• följa en rättslig eller administrativ fordran,
• upprätthålla Geneanets allmänna villkor,
• garantera säkerhet och integritet för Geneanets tjänster,
• skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Geneanet, våra anställda eller våra användare
I händelse av förvärv av GeneanetI händelse av att Geneanet eller någon av dess verksamheter förvärvas eller överlåts (inklusive vid konkurs eller liknande förfaranden) delas dina personuppgifter med den enheten som genomför upphandlingen. De åtaganden som definieras i det här dokumentet kommer naturligtvis att fortsätta att gälla för de personuppgifter som kommer att överföras till den nya enheten.
Konsoliderad statistisk dataGeneanet kan komma att behandla användarinformation för statistiska grupperingsändamål. Dessa statistiska uppgifter kan, av marknadsföringsskäl eller för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål, spridas på Geneanets tjänster eller i media. Sådan statistik som upprättas i enlighet med gällande rättsliga ramar kommer aldrig att innehålla personuppgifter. Vi kan till exempel tillhandahålla statistik över hur många som bär ett efternamn i en viss region eller under en viss period.

Åtkomst och konfiguration av din personliga information

Med förbehåll för vissa undantag har du rätt att få tillgång till din personliga information och att i portabelt format få en kopia av viss information som du har lämnat, samt att begära uppdatering, radering eller rättelse av denna information med hjälp av verktygen som beskrivs nedan eller genom att kontakta Geneanet. Alternativen för hur du får tillgång till uppgifter och information nämns nedan.

TypVal
GeneanetDu kan när som helst komma åt och uppdatera de personuppgifter du har lämnat till Geneanet (inklusive e-postadress, användarnamn, profilinformation, etc.) i följande avsnitt av sekretessinställningarna:
Personlig profil
Släktforskningsprofil
Meddelanden
Premium-prenumeration
Meddelandetjänst
För att hantera sekretessinställningarna för dina släktträd som finns på Geneanet, måste du välja menyn ”Min släktforskning/
Konfigurera mitt släktträd”.
Ladda ner information om släktträdGeneanet låter dig ladda ner information om ditt släktträd i GEDCOM- eller Geneweb-format från menyn Spara/Exportera i ditt släktträd
Geneanet och dess webbplatserGeneanet strävar efter att förenkla hanteringen av din sekretess för alla sina tjänster. Dessa villkor gäller för alla plattformar som hanteras av Geneanet

Vad är Geneanets regler om förvar?

Om inte annat instrueras av användaren att hen exempelvis vill radera sina uppgifter eller stänga sitt konto, håller Geneanet konton och släktträd tillgängliga för att bevara det utförda släktforskningsarbetet.

InformationskategoriLagringsperiod
KontoGeneanet behåller de personuppgifter du lämnar när du skapar ditt konto tills den tidpunkt då du begär att kontot ska stängas.
SläktforskningsträdGeneanet förvarar uppgifterna om dina släktträd för att ge dig fortsatt åtkomst, uppdaterade funktioner och möjligheten att förbättra ditt släktträd.
Testamente över släktuppgifterGeneanet gör det möjligt för sina medlemmar att i inställningarna till sina släktträd dela med sig av sina senaste önskemål angående det släktträd de har sparat på Geneanet. Efter en medlems död, i enlighet med artikel 85 i dataskyddslagen av den 6 januari 1978, kan arvingarna, under förutsättning att de styrker sin identitet och sin status som arvinge, kräva att dödsfallet beaktas och att uppdateringarna av medlemmens personuppgifter införs (i den mening som avses i artikel 2 i lagen av den 6 januari 1978) vilket måste bli följden. 
Information för användningI vissa fall behåller vi information om medlemmarnas användning (till exempel webbplatsbesök) i ett anonymiserat eller aggregerat format. När informationen har samlats in eller anonymiserats upphör den här information att vara personlig och Geneanets användare kan inte längre begära att informationen raderas.

Hur tar jag bort min personliga information?

Geneanets användare kan vidta flera olika åtgärder för att radera sin personliga information.


Informationskategori
Hur man tar bort dem
Personliga uppgifterLänkarna för att hantera, ändra och ta bort personlig information listas i avsnittet ”Åtkomst till och konfiguration av din personliga information” i det här dokumentet. Om du däremot behöver specifik hjälp med att radera personlig information, skicka en begäran om radering till [email protected]. För att kunna behandlas måste begäran ovillkorligen innehålla informationens exakta formuleringen så som den förekommer på webbplatserna samt internetadresserna (URL) till de sidor där informationen finns.
I den mån du har delat information genom att dela ditt offentliga släktträd, kan Geneanet inte radera kopior av informationen som kan ha sparats av andra Geneanet-medlemmar via sökningar som är gemensamma med dina.
Vissa personuppgifter kan inkluderas i släktträdet för andra Geneanet-medlemmar. De kan bara tas bort av släktträdets ägare. Vi meddelar användaren om din begäran och verifierar att dessa uppgifter maskeras.
Information som finns i arkivGeneanet kommer sannolikt att inneha officiella dokument som i synnerhet härrör från offentliga arkiv och som innehåller personuppgifter. För att bevara arkivens integritet har Geneanet skyldighet att inte ändra dokumenten och att spara dem som de är.
Din begäran om att radera information från register bör skickas till den ansvariga arkiveringsenheten som anges som källan till dokumenten.
Vi kan, från fall till fall och i enlighet med gällande lag, överväga förfrågningar om att ta bort personuppgifter från sökbara register över dokument som vi sparar.
Allmänna bestämmelserObservera att en fördröjning kan gälla för radering av dina personuppgifter från våra säkerhetskopieringssystem när vi har raderat dem från våra produktions-, utvecklings-, analys- och forskningssystem.
Geneanet kan också behålla viss information som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (inklusive förfrågningar från offentliga myndigheter), för att lösa tvister, upprätthålla säkerhet, förhindra bedrägeri och missbruk, och skyldigheter att uppfylla skatteplikt.
Slutligen har Geneanet inte möjlighet att avregistrera information som raderas men som kan förbli registrerad i tredje parts sökmotorer (till exempel Google eller Bing). Användarna måste kontakta utgivarna av dessa tjänster för att begära att den här informationen tas bort.

Skicka uppgifter

Släktforskning har inga gränser och dina personuppgifter kan komma att behandlas utanför Europeiska unionen. I det här fallet säkerställer Geneanet alltid med hjälp av avtal att skyddet av dina personuppgifter, om de överförs utanför Europeiska Unionen, har samma standard som EU:s, i synnerhet genom att tillämpa de standardavtalsklausuler som fastställts av Europeiska kommissionen (EUR-Lex – 32021D0914 – FR – EUR-Lex (europa.eu)). 

Ändringar av vår sekretess- och integritetspolicy

Geneanet förbehåller sig rätten att ändra det här dokumentet när som helst. Eventuella väsentliga ändringar meddelas dig i förväg via e-post eller genom ett meddelande läggs ut på våra webbplatser, så att du kan granska de ändringar som gjorts och avgöra om du vill fortsätta använda våra tjänster.

Om du motsätter dig några ändringar kan du radera ditt konto direkt online.

Rättsliga grunder

Vi är skyldiga att specificera för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och de rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att göra det. Geneanet förlitar sig på ett antal rättsliga grunder för att samla in och behandla dina personuppgifter.

  • Avtalsmässig nödvändighet – Vi kan behandla dina personuppgifter på grundval av avtalsenlig nödvändighet för att verkställa ett avtal vi har med dig, till exempel behandlar vi dina kreditkortsuppgifter när du tillhandahåller dem för att köpa en Premium-prenumeration.
  • Legitima intressen – Vi kan också behandla dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen, inklusive behandling av register och liknande arkivinnehåll som erhållits från tredje part, och släktträdsdata, för att tillhandahålla och förbättra tjänster. Till exempel har Geneanet ett legitimt intresse av att förstå din inloggningshistorik så att vi kan göra en bedömning över hur du interagerar med våra tjänster. Vi har också ett legitimt intresse av att tillhandahålla och utveckla värdefulla funktioner för våra användare. Vi använder dina personuppgifter för att garantera våra tjänsters säkerhet och vi gör det i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja dina legitima intressen och våra legitima intressen av att skydda våra tjänster och skydda oss mot bedrägerier, spam och missbruk.
  • Godkännande – Om du har godkänt att vi behandlar dina uppgifter är ditt godkännande den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt godkännande. Observera att om du återkallar ditt godkännande till insamling och behandling av dina personuppgifter så påverkar inte det lagenligheten av behandlingen av de personuppgifter som på grundval av ditt godkännande gjorts innan du sedan återkallade ditt godkännande.
  • Rättslig skyldighet – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet, till exempel om vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Kontaktuppgifter till den registeransvariga

Användningen av dina uppgifter samt alla förfrågningar som rör dina personuppgifter hanteras av Geneanet SAS. Geneanets kontaktuppgifter finns längst ner i det här dokumentet.

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL – tillsynsmyndighet för data- och personuppgifter) ansvarar för att säkerställa att personuppgifter som finns i filer och vid datorbehandling skyddas. Alla användare kan förelägga kommissionen överträdelser som observerats med hänsyn till skyddet av den personliga informationen. CNIL:s adress är 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07, Frankrike, telefon: +33 (0)1 53 73 22 22.

Geneanet har utsett ett dataskyddsombud, som ansvarar för att säkerställa skydd av personuppgifter och efterlevnad av lagen inom företaget.
Du kan kontakta dataskyddsombudet på något av följande sätt:

  • Per e-post till adressen [email protected]
  • Per telefon +(33)1 42 74 40 30
  • Per post till följande postadress: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris – Frankrike

För att säkerställa att din förfrågan behandlas snabbt, ber vi dig ange all information som kan hjälpa oss att identifiera dig, särskilt din e-postadress.

Senaste uppdateringen: 2 september 2021