[3 E 365/44/6] - Trégunc (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1894 - 1894

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [3 E 365/44/6] - Trégunc (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1894 - 1894