[MC/ET/LXX/817] - Paris (Paris, Frankrike) - Olika arkivuppgifter | 12/08/1811 - 12/08/1811

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum