[AD59 - 12R127] - Nord, Frankrike - Militärt registreringskort | 1914 - 1918

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan