[AN Y4561A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/03/1739 - 15/03/1739

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum