[AD90 3E 931] - Delle (Terr. de Belfort, Frankrike) - Sammanställning av lagar och förordningar | 1664 - 1667

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum