[AN Y4002] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/10/1684 - 31/12/1684

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum