[AN Y4947A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1771 - 15/01/1771

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum