[215/AC 04] - Gouers (Segry) (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1758 - 1792

Tolkning
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [215/AC 04] - Gouers (Segry) (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1758 - 1792