[057/AC 03] - Notz (Coings) (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1761 - 1789

Tolkning
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [057/AC 03] - Notz (Coings) (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1761 - 1789