[227/AC 03] - Urciers (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1675 - 1741

Tolkning
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [227/AC 03] - Urciers (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1675 - 1741