[235/AC 09] - Veuil (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1781 - 1792

Tolkning
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [235/AC 09] - Veuil (Indre, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1781 - 1792