[AN Y5014B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/03/1776 - 31/03/1776

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5014B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/03/1776 - 31/03/1776