[AN Y3945B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/04/1660 - 30/06/1660

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3945B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/04/1660 - 30/06/1660