[AN Y4015B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 07/1689 - 08/1689

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum