[AN Y5005B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/07/1775 - 31/07/1775

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5005B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/07/1775 - 31/07/1775