[AN Y5261] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 22/08/1679 - 07/11/1684

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5261] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 22/08/1679 - 07/11/1684