[AN Y3993B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/06/1682 - 30/06/1682

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3993B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/06/1682 - 30/06/1682