[AN Y3994B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/09/1682 - 30/09/1682

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum