[AN Y5122B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/10/1784 - 31/10/1784

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5122B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/10/1784 - 31/10/1784