[AN Y4476] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/02/1732 - 15/02/1732

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum