[AN Y3915B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/05/1645 - 31/08/1645

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3915B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/05/1645 - 31/08/1645