[AN Y3960B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/10/1667 - 31/12/1667

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum