[1 E 291/1] - Taïx (Tarn, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Dödsfall) | 1617 - 1619

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [1 E 291/1] - Taïx (Tarn, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Dödsfall) | 1617 - 1619