[AN Y3888] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 1624 - 1624

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum