[2008 30 18] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1892 - 1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 18] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1892 - 1897