[2008 30 136] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1894 - 1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2008 30 136] - Frankrike - Kolgruvans personalliggare | 1894 - 1897